Ubicacions

Dimecres, 8 de novembre

Sala Sanchis Guarner de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Campus de Blasco Ibáñez

Dijous 9, i divendres 10 de novembre

Sala Gregori Maians, Biblioteca de Ciències Socials de la Universitat de València

Campus de Tarongers