Programa

Dimecres, 8 de novembre

Sala Sanchis Guarner de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Campus de Blasco Ibáñez

 

Matí

09.00 h 

Inauguració i benvinguda + info

09.30 h

 Marc general de la Transició a Espanya i al País Valencià – Ismael Saz + info

11.00 h

 Valencianisme i autogovern – Ferran Archilés + info

12.00 h

 Partits i polítics de la transició valenciana – Taula redona + info

Hi participen:
– Vicent Álvarez
– Emèrit Bono
– Rafael Maluenda
– Leonardo Ramón
– Emilio Soler Pascual
Modera: Joana Tormo

 

Vesprada

17.00 h

 Protagonistes del món de la premsa – Taula redona + info

Hi participen:
– Emilia Bolinches
– José María Perea
– Juan José Pérez Benlloch
– Rosa Solbes
Modera: Manuel Peris

 

 

Dijous, 9 de novembre

Sala Gregori Maians, Biblioteca de Ciències Socials de la Universitat de València

Campus de Tarongers

 

Matí

09.30 h

1. Les institucions de la Generalitat: evolució i reptes de futur – Taula redona + info

Amb introducció a càrrec de Lluis Aguiló

Hi participen:
– Lluís Aguiló
– Andrés Boix Palop
– Emilia Caballero
– Vicente Garrido Mayol
– Manuel Martínez Sospedra
Modera: Margarita Soler

12.00 h

 2. Estat del benestar i drets socials – Taula redona + info

Amb introducció a càrrec d’Antonio Ariño Villarroya

Hi participen:
– Antonio Ariño
– Mar Esquembre
– Jordi Garcés
– Joan Romero
– Asunción Ventura
Modera: Xavier Uceda

 

Vesprada

16.00 h

 3. Territori i urbanisme – Taula redona + info

Amb introducció a càrrec de Josep Vicent Boira Maiques

Hi participen:
– Blanca Blanquer
– Josep Vicent Boira Maiques
– Juan José Díez Sánchez
– Joan Olmos
– Josep Sorribes
Modera: Inmaculada Revuelta

18.00 h

 4. L’economia valenciana en el context global – Taula redona + info

Amb introducció a càrrec de Joaquín Azagra

Hi participen:
– Joaquín Azagra
– Begoña Fuster
– Jordi Palafox
– Vicent Soler
Modera: Antonio Escudero

 

 

Divendres, 10 de novembre

Sala Gregori Maians, Biblioteca de Ciències Socials de la Universitat de València

Campus de Tarongers

 

Matí

09.00 h

Evolució i reptes de l’articulació territorial d’Espanya – Jose Antonio Montilla Martos + info

11.00 h

L’articulació territorial d’Espanya – Taula redona + info

Hi participen:
– Joan Baldoví
– Carolina Bescansa
– Antonio Cantó
– Pablo Casado
– Patxi López
Modera: Bernardo Guzmán

13.00 h

Regne i país: el segon paràgraf del preàmbul de l’Estatut i el fonament de l’autogovern – Manuel Alcaraz + info

13.30 h

Cloenda + info

 

 

Objectius

 • Posar en valor l’autogovern del poble valencià des d’un punt de vista històric, social, polític i jurídic.
 • Commemorar distintes efemèrides entorn a la qüestió de l’autogovern: els 40 anys de la gran manifestació unitària del 9 d’octubre de 1977, l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de 1982 i el 25 aniversari de la publicació de les actes del I Congrés d’Administració Valenciana «Dels Furs a l’Estatut».
 • Definir i analitzar els reptes de futur que es poden plantejar entorn al desenvolupament de l’autogovern del poble valencià i les seues institucions.
 • Reflexionar sobre el futur de l’articulació territorial de l’Estat i avaluar l’actual model autonòmic des de la perspectiva valenciana.

 

Públic destinatari

 • Comunitat acadèmica en general i especialment de les àrees de coneixement de les ciències jurídiques, les ciències socials i la història.
 • Representants polítics i institucionals.
 • Representants de la societat civil organitzada i el teixit associatiu.
 • Professionals de les administracions públiques.
 • Públic en general interessat en la qüestió.

 

Metodologia

Els treballs del Congrés empraran la metodologia de ponències i taules redones amb participació del públic assistent.

Les ponències i intervencions de les persones que formen part del programa seran publicades posteriorment en un número especial de la Revista Valenciana d’Estudis Autonómics.

Les activitats del Congrés tindran dues fases: una primera de tres dies a celebrar a la ciutat de València (amb inscripció prèvia), i una segona fase posterior amb activitats puntuals per distintes ciutats de la Comunitat Valenciana (amb participació lliure).

Objetivos

 • Destacar el autogobierno del pueblo valenciano desde un punto de vista histórico, social, político y jurídico.
 • Conmemorar distintas efemérides entorno a la cuestión del autogobierno: los 40 años de la gran manifestación unitaria del 9 de octubre de 1977, la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1982 y el 25 aniversario de la publicación de las actas del I Congreso de Administración Valenciana «De los Fueros al Estatuto».
 • Definir y analizar los retos de futuro que se pueden plantear entorno al desarrollo del autogobierno del pueblo valenciano y sus instituciones.
 • Reflexionar sobre el futuro de la articulación territorial del Estado y evaluar el actual modelo autonómico desde la perspectiva valenciana.

 

Público destinatario

 • Comunidad académica en general y especialmente de las áreas de conocimiento de las ciencias jurídicas, las ciencias sociales y la historia.
 • Representantes políticos e institucionales.
 • Representantes de la sociedad civil organizada y el tejido asociativo.
 • Profesionales de las administraciones públicas.
 • Público en general interesado en la cuestión.

 

Metodología

Los trabajos del Congreso emplearán la metodología de ponencias y mesas redondas con participación del público asistente.

Las ponencias e intervenciones de las personas a que forman parte del programa serán publicadas posteriormente en un número especial de la Revista Valenciana de Estudios Autonómicos.

Las actividades del Congreso tendrán dos fases: una primera de tres días a celebrar en la ciudad de Valencia (con inscripción previa), y una segunda fase posterior con actividades puntuales por distintas ciudades de la Comunidad Valenciana (con participación libre).