Exposició

Foto megabanner MuVIM

9 d’Octubre de 1977. Retrats d’una il·lusió  + info

 

Del 3 d’octubre de 2017 al 7 de gener de 2018 

El col·lectiu de fotoperiodistes «El Cameraman» —Jorge Crespo, Rafael de Luis Casademunt i Carlos Errant— van fotografiar tot el que va succeir durant els diferents actes que van tenir lloc el 9 d’octubre de 1977, un dia històric en el qual els valencians es van unir, per sobre de les seves diferències ideològiques, per demanar conjuntament un estatut d’autonomia política. Pocs mesos després, aquest clima de confraternitat va ser ofegat pel que es coneix com a «Batalla de València».

El MuVIM exposa ara, en el seu vestíbul, una selecció de fotografies realitzades aquell dia pel col·lectiu «El Cameraman»: els retrats d’una il·lusió compartida que va fer possible que els valencians tinguérem, com tenim, majors quotes d’autogovern.

Entrada lliure i gratuïta.

Cartell Muvim blanc i negre

Exposición

9 de Octubre de 1977. Retratos de una ilusión + info

 Del 3 de octubre de 2017 al 7 de enero de 2018 

El colectivo de fotoperiodistes «El Cameraman» —Jorge Crespo, Rafael de Luis Casademunt y Carlos Errante— fotografiaron todo lo que sucedío durante los diferentes actos que tuvieran lugar el 9 de octubre de 1977, un día histórico en el que los valencianos se unieron, por encima de sus diferencias ideológicas, para pedir conjuntamente un estatuto de autonomía política. Pocos meses después, este clima de confraternidad fue ahogado por la que se conoce como «Batalla de Valencia».

El MuVIM expone ahora, en su vestíbulo, una selección de fotografías realizadas aquel día por el colectivo «El Cameraman»: los retratos de una ilusión compartida que hizo posible que los valencianos tuviéramos, como tenemos, mayores cuotas de autogobierno.

Entrada libre y gratuita.