Valencianisme i autogovern – Ferran Archilés

Valencianisme i autogovern – Ferran Archilés

Dimecres 8 de novembre, a les 11.00 h

Sala Sanchis Guarner de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Campus de Blasco Ibáñez

 

 

Foto Ferran Archilés googleFerran Archilés i Cardona

És professor del Departament d’Història Contemporània de la Universitat de València.

Els seus treballs se centren en l’estudi de l’articulació territorial de l’Estat espanyol entre finals dels anys 50 i principis dels 80, qüestió que ha centrat gran part de les disputes polítiques i socials de l’actual sistema democràtic, i la recerca sobre el concepte de nació. El seu treball ha ajudat a redefinir el debat sobre la nacionalització a Espanya i la construcció de les identitats regionals.

Ha publicat els llibres Parlar en nom del poble: cultura política, discurs i mobilització social al republicanisme de Castelló de la Plana, 1891-1909; Trencament polític i canvi social: elements per a un esquema de l’evolució política de l’Horta Sud (c. 1860-1905) i Una singularitat amarga, anàlisi de l’obra de Joan Fuster, així com nombrosos articles al voltant de la qüestió nacional conceptualitzada en diversos moments històrics.

El 2010 va guanyar el premi Manel Garcia Grau amb el poemari Mala memòria.

 

Processó Cívica 9 octubre 1933

Processó cívica del 9 d’Octubre de 1933

* * * * *

Valencianismo y autogobierno

Ferran Archilés i Cardona

Es profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Universitat de València.

Sus trabajos se centran en el estudio de la articulación territorial del Estado español entre finales de los años 50 y principios de los 80, cuestión que ha centrado gran parte de las disputas políticas y sociales del actual sistema democrático, y la búsqueda sobre el concepto de nación. Su trabajo ha ayudado a redefinir el debate sobre la nacionalización en España y la construcción de las identidades regionales.

Ha publicado los libros Parlar en nom del poble: cultura política, discurs i mobilització social al republicanisme de Castelló de la Plana, 1891-1909; Trencament polític i canvi social: elements per a un esquema de l’evolució política de l’Horta Sud (c. 1860-1905) y Una singularitat amarga, análisis de la obra de Joan Fuster, así como numerosos artículos sobre de la cuestión nacional conceptualizada en diversos momentos históricos.

En 2010 ganó el premio Manel Garcia Grau con el poemario Mala memòria.