Partits i polítics de la transició valenciana – Taula redona

Partits i polítics de la transició valenciana – Taula redona

Dimecres 8 de novembre, a les 12.00 h

Sala Sanchis Guarner de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Campus de Blasco Ibáñez

Hi participen:

– Vicent Álvarez
– Emèrit Bono
– Rafael Maluenda
– Leonardo Ramón
– Emili Soler

Modera: Joana Tormo

Qui són?

Foto Vicent Álvarez okVicent Álvarez i Rubio

És llicenciat en Dret per la Universitat de València. Durant l’etapa universitària va ser director de Diàleg, revista de l’oposició al SEU, i quan fou prohibida cap de redacció de Concret, també prohibida. Fundador de l’Agrupació Democràtica d’Estudiants Valencians, 1962, i poc després del Partit Socialista Valencià. Becari del Ministeri de Cultura a França en 1963-64. Membre de la primera Coordinadora Socialista de l’Estat Espanyol 1963-66. Al 1977 processat pel TOP, després d’una curta estada a la presó fou absolt.

Advocat laboralista des de 1968, i defensor al TOP. Des d’aleshores ha participat en diverses opcions d’esquerra i nacionalistes, durant la dècada dels anys setanta a l’OEC (Organització d’Esquerra Comunista), la qual es fusionà amb el MCPV. Durant eixa etapa participà en les lluites contra el franquisme, i durant la transició situat en un suport crític al Consell Preautonòmic. Empresonat i processat en algunes ocasions, al 1977 amnistiat estant pendent de complir condemna. Actiu en la denominada «Batalla de València», i candidat en les eleccions del 77, 78 i 79.

Des de 1985 ha exercit la professió com a Cap dels Serveis Jurídics de la Universitat de València fins el 2009, data de la jubilació. Militant en la UPV des de 1983, va ser candidat en diverses conteses electorals sota aquelles sigles, i després d’Esquerra Unida.

Col·laborador en diverses publicacions: Diàleg, Concret, Al Vent, Ruedo Ibérico, Gorg, Saó, El País, Levante, Iniciativa Socialista, Trasversales, Serra d’Or, EL Punt, La veu del País Valencià, etcètera.

Des de 1995 fins l’estiu de 2011 membre del Consell Valencià de Cultura, va ser president de la Comissió Jurídica, participant en l’elaboració d’informes i dictàmens, particularment en matèria de patrimoni històric i cultural. Directiu de Valencians pel Canvi, membre de la Junta Rectora del Museu de Vilafamés, i president d’Amics del Casc Antic de Vilafamés, participant de la Plataforma d’adhesió a la «Querella Argentina».

 

Fotografia Emèrit BonoEmèrit Bono i Martínez

És llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Barcelona i va ser catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de València, on va ser vicerector entre 1984 i 1986.

Es va incorporar al Partit Comunista d’Espanya en 1966 durant la dictadura franquista i va treballar per la restauració de les llibertats públiques al País Valencià, participant en la Taula Democràtica del País Valencià.

Militant del sector valencianista del PCPV, durant la transició democràtica va ser elegit diputat al Congrés per la província de València a les eleccions generals de 1977 i 1979. Va ser membre del Plenari de Parlamentaris del País Valencià i del primer Consell preautonòmic del País Valencià, presidit per Josep Lluís Albinyana, en el qual va ser conseller de Transports i Benestar Social entre abril i novembre de 1978. A les eleccions municipals de 1983 va ser elegit regidor a l’ajuntament de València. El 1989 abandonà el PCPV per a ingressar en el PSPV-PSOE. Durant la presidència de Joan Lerma va ser conseller d’Administració Pública entre setembre de 1989 i juliol de 1993 i posteriorment de Medi Ambient fins a juliol de 1995.

Des de 2011 participa en el moviment Valencians pel Canvi.

 

Rafael Maluenda Verdú

Va ser secretari general regional d’Alianza Popular i membre del Comité Executiu regional del Partit Popular.

Ha estat diputat de les Corts Valencianes per la circumscripció d’Alacant, des de la I legislatura fins a la VIII (1983-2015). Durant aquest temps ha ocupat diversos càrrecs institucionals a les Corts: secretari segon, vicepresident primer i segon, portaveu adjunt i coordinador parlamentari del Grup Popular i síndic en funcions del Grup Parlamentari Popular. A més, ha presidit la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat i diverses comissions d’investigació i especials d’estudi. També va ser membre del Consell Redactor de l’Anuari Parlamentari des de la I Legislatura.

En la seua activitat parlamentària cal destacar el seu treball en multitud de lleis, entre les quals destaquen la de Designació de Senadors en representació de la Comunitat Valenciana; Electoral Valenciana; Protecció i Tutela del Palmerar d’Elx; Reguladora de l’Activitat Urbanística; de Govern Valencià (totes les seues reformes); de Creació del Consell Jurídic Consultiu; del Sòl no Urbanitzable; de Residus; de Creació de la Universitat Miguel Hernández d’Elx; Urbanística Valenciana; d’Iniciativa Legislativa Popular; de Protecció de la Colombicultura i del Colom Esportiu i bastants més.

Així mateix, i de manera especial, la seua participació com a ponent en les diverses modificacions de l’Estatut d’Autonomia:
– Modificació parcial per Llei Orgànica 4/1991, de 13 de març.
– Modificació parcial per Llei Orgànica 5/1994, de 24 de març.
– Des de març de 1997 en l’intent continuat de reforma substancial de l’Estatut d’Autonomia de 1982, no assolida.
– Ponent i co-redactor de l’Estatut d’Autonomia aprovat per Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril.
També va ser ponent en la derogació de la LOTRAVA i en el Reglament de les Corts des de 1994, sent-ne autor de les reformes de 2006 i 2014.

Entre les seues publicacions destaquen «Control del Govern. La Interpel·lació» (Anuari de Dret Parlamentari, 1997); «La reforma de l’Estatut d’Autonomia. Una necessitat identitària» (Fundació Professor Manuel Broseta, 1999); «XX Aniversari de l’Estatut d’Autonomia. Recopilació històrica» (Anuari de Dret Parlamentari, 2002); «Dictamen Estatut d’Autonomia de 2006» (Butlletí Oficial de les Corts); Les Corts de l’època foral i de l’Espanya de les autonomies (1238 a 2008), 2008 i Recordant Azorín, 2016.

 

Foto Leonardo Ramon googleLeonardo Ramón Sales

Com a membre d’Unión de Centro Democrático va formar part del Consell del País Valencià. En el govern preautonòmic va ser el primer conseller d’Indústria, Comerç i Agricultura (1978-1981), sota la presidència de Josep Lluís Albinyana i d’Enrique Monsonís.

Posteriorment va deixar la UCD i es va incorporar a Unió Valenciana, partit amb el qual va ser candidat a les eleccions al Parlament Europeu de 1987.

Va ser membre del Consell d’Administració de Radiotelevisió Valenciana des dels seus inicis fins a 1999 i el va presidir des de 1995.

 

Emili Soler okEmili Soler Pascual

És doctor en Història Moderna i llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat d’Alacant i va ser professor contractat doctor (LOU) en el Departament d’Història Medieval i Moderna de la Universitat d’Alacant fins el 9 d’octubre de 2011, data de la seua jubilació.

Durant la seua vida professional ha impartit classes, seminaris i conferències en universitats i institucions culturals dels Estats Units, Perú, Romania, Itàlia, Canadà, Txèquia, República Federal Alemanya, Argentina, Itàlia i Malta.

Entre els càrrecs acadèmics i de representació cultural, ha estat director del CDT (Centre de Desenvolupament Turístic d’Alacant), gerent de la Fundació Cavanilles, director tècnic de la Universitat Permanent de la Universitat d’Alacant, director de la Seu Universitària en la ciutat d’Alacant, vicepresident del Patronat Nacional del Misteri d’Elx, vicepresident de l’IVAECM, vicepresident de l’Institut Juan Gil-Albert, i membre dels patronats de la Fundació MARQ i de la Col·lecció d’Art Segle XX del Museu d’Art Contemporani d’Alacant; de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País de València, de l’Associació Espanyola d’Història Moderna, de la Societat Geogràfica Espanyola i corresponent de la Real Academia Hispanoamericana de Cadis.

D’altra banda, també ha estat director de la Fundació Largo Caballero al País Valencià i secretari de Cultura i Educació del PSPV-PSOE; director general de Promoció Cultural, de Cultura i de Música’92 de la Generalitat Valenciana; diputat a Corts Valencianes en tres legislatures i portaveu socialista de Cultura i Educació en les Corts Valencianes, així com primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Alacant.

Així mateix és autor d’una vintena de llibres i de diverses desenes d’articles en revistes acadèmiques sobre història i sobre viatges i viatgers durant els segles XVII al XX.

 

Foto Joana Tormo okJoana Tormo Martí

És llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de València i en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya en 2012. Ha realitzat el Màster d’Història Contemporània de la Universitat de València en 2014 especialitzant-se en la figura de Manuel Broseta Pont.

Ha publicat en la revista Afers i des de 2008 forma part del cos de professors d’ensenyament secundari de la Generalitat Valenciana en l’especialitat de Geografia i Història.

Coautora junt amb Guillem Llop de l’estudi sobre la transició valenciana publicat sota el títol Quan ens dèiem país: la preautonomia valenciana.

 

1978_primer-consell

Primer consell preautonòmic – 1978

* * * * *

Partidos y políticos de la transición valenciana – Mesa redonda

Vicent Álvarez i Rubio

Es licenciado en Derecho por la Universitat de València. Durante la etapa universitaria fue director de Diàleg, revista de la oposición al SEU, y cuando fue prohibida jefe de redacción de Concret, también prohibida. Fundador de la Agrupación Democrática de Estudiantes Valencianos, 1962, y al poco del Partido Socialista Valenciano. Becario del Ministerio de Cultura en Francia en 1963-64. Miembro de la primera Coordinadora Socialista del Estado Español 1963-66. En 1977 procesado por el TOP, después de una corta estancia en prisión fue absuelto.

Abogado laboralista desde 1968, y defensor en el TOP. Desde entonces ha participado en varias opciones de izquierda y nacionalistas, durante la década de los años setenta en OIC (Organización de Izquierda Comunista), que se fusionó con el MCPV. Durante esa etapa participó en las luchas contra el franquismo, y durante la transición situado en un apoyo crítico al Consell Preautonómico. Encarcelado y procesado en algunas ocasiones, en 1977 amnistiado estando pendiente de cumplir condena. Activo en la denominada «Batalla de Valencia», y candidato en las elecciones del 77, 78 y 79.

Desde 1985 ha ejercido la profesión como jefe de los Servicios Jurídicos de la Universitat de València hasta el 2009, fecha de la jubilación. Militante en la UPV desde 1983, fue candidato en varias contiendas electorales bajo esas siglas, y después de Esquerra Unida.

Colaborador en varias publicaciones: Diàleg, Concret, Al Vent, Ruedo Ibérico, Gorg, Saó, El País, Levante, Iniciativa Socialista, Trasversales, Serra d’Or, EL Punt, La veu del País Valencià, etcétera.

Desde 1995 hasta el verano de 2011 miembro del Consejo Valenciano de Cultura, fue presidente de la Comisión Jurídica, participando en la elaboración de informes y dictámenes, particularmente en materia de patrimonio histórico y cultural. Directivo de Valencians pel Canvi, miembro de la Junta Rectora del Museu de Vilafamés, y presidente de Amics del Casc Antic de Vilafamés, participando de la Plataforma de adhesión a la «Querella Argentina».

 

Emèrit Bono i Martínez

Es licenciado en Económicas por la Universitat de Barcelona y fue catedrático de Política Económica de la Universitat de València, donde fue vicerrector entre 1984 y 1986.

Se incorporó al Partido Comunista de España en 1966 durante la dictadura franquista y trabajó por la restauración de las libertades públicas en el País Valenciano, participando en la Mesa Democrática del País Valenciano.

Militante del sector valencianista del PCPV, durante la transición democrática fue elegido diputado al Congreso por la provincia de Valencia en las elecciones generales de 1977 y 1979. Fue miembro del Plenario de Parlamentarios del País Valenciano y del primer Consell Preautonómico del País Valenciano, presidido por Josep Lluís Albinyana, en el cual fue conseller de Transportes y Bienestar Social entre abril y noviembre de 1978. En las elecciones municipales de 1983 fue elegido concejal al ayuntamiento de Valencia. En 1989 abandonó el PCPV para ingresar en el PSPV-PSOE. Durante la presidencia de Joan Lerma fue conseller de Administración Pública entre septiembre de 1989 y julio de 1993 y posteriormente de Medio Ambiente hasta julio de 1995.

Desde 2011 participa en el movimiento Valencians pel Canvi.

 

Rafael Maluenda Verdú

Fue secretario general regional de Alianza Popular y miembro del Comité Ejecutivo regional del Partido Popular.

Ha sido diputado de las Cortes Valencianas por la circunscripción de Alicante, desde la I legislatura hasta la VIII (1983-2015). Durante este tiempo ha ocupado varios cargos institucionales en Les Corts: secretario segundo, vicepresidente primero y segundo, portavoz adjunto y coordinador parlamentario del Grupo Popular y síndico en funciones del Grupo Parlamentario Popular. Además, ha presidido la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat y varias comisiones de investigación y especiales de estudio. También fue miembro del Consejo Redactor del Anuario Parlamentario desde la I Legislatura.

En su actividad parlamentaria hay que destacar su trabajo en multitud de leyes, entre las cuales destacan la de Designación de Senadores en representación de la Comunidad Valenciana; Electoral Valenciana; Protección y Tutela del Palmeral de Elche; Reguladora de la Actividad Urbanística; de Gobierno Valenciano (todas sus reformas); de Creación del Consejo Jurídico Consultivo; del Suelo no Urbanizable; de Residuos; de Creación de la Universidad Miguel Hernández de Elche; Urbanística Valenciana; de Iniciativa Legislativa Popular; de Protección de la Colombicultura y del Palomo Deportivo y bastantes más.

Asimismo, y de manera especial, su participación como ponente en las diversas modificaciones del Estatuto de Autonomía:
– Modificación parcial por Ley Orgánica 4/1991, de 13 de marzo.
– Modificación parcial por Ley Orgánica 5/1994, de 24 de marzo.
– Desde marzo de 1997 en el intento continuado de reforma sustancial del Estatuto de Autonomía de 1982, no lograda.
– Poniendo y co-redactor del Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril.
También fue ponente en la derogación de la LOTRAVA y en el Reglamento de las Cortes desde 1994, siendo autor de las reformas de 2006 y 2014.

Entre sus publicaciones destacan «Control del Gobierno. La Interpelación» (Anuario de Derecho Parlamentario, 1997); «La reforma del Estatuto de Autonomía. Una necesidad identitaria» (Fundación Profesor Manuel Broseta, 1999); «XX Aniversario del Estatuto de Autonomía. Recopilación histórica» (Anuario de Derecho Parlamentario, 2002); «Dictamen Estatuto de Autonomía de 2006» (Boletín Oficial de Les Corts); Las Cortes de la época foral y de la España de las autonomías (1238 a 2008), 2008 y Recordando a Azorín, 2016.

 

Leonardo Ramón Sales

Como miembro de Unión de Centro Democrático formó parte del Consell del País Valenciano. En el gobierno preautonómico fue el primer conseller de Industria, Comercio y Agricultura (1978-1981), bajo la presidencia de Josep Lluís Albinyana y de Enrique Monsonís.

Posteriormente dejó la UCD y se incorporó a Unión Valenciana, partido con el cual fue candidato a las elecciones en el Parlamento Europeo de 1987.

Fue miembro del Consejo de Administración de Radiotelevisión Valenciana desde sus inicios hasta 1999 y lo presidió desde 1995.

 

Emili Soler Pascual

Es doctor en Historia Moderna y licenciado en Filosofía y Letras por la Universitat d’Alacant y fue profesor contratado doctor (LOU) en el Departamento de Historia Medieval y Moderna de la Universitat d’Alacant hasta el 9 de octubre de 2011, fecha de su jubilación.

Durante su vida profesional ha impartido clases, seminarios y conferencias en universidades e instituciones culturales de los Estados Unidos, Perú, Rumanía, Italia, Canadá, Chequia, República Federal Alemana, Argentina, Italia y Malta.

Entre los cargos académicos y de representación cultural, ha sido director del CDT (Centro de Desarrollo Turístico de Alicante), gerente de la Fundación Cavanilles, director técnico de la Universidad Permanente de la Universitat d’Alacant, director de la Sede Universitaria en la ciudad de Alicante, vicepresidente del Patronato Nacional del Misterio de Elche, vicepresidente del IVAECM, vicepresidente del Instituto Juan Gil-Albert, y miembro de los patronatos de la Fundación MARQ y de la Colección de Arte Siglo XX del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante; de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, de la Asociación Española de Historia Moderna, de la Sociedad Geográfica Española y correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz.

Por otro lado, también ha sido director de la Fundación Largo Caballero en el País Valenciano y secretario de Cultura y Educación del PSPV-PSOE; director general de Promoción Cultural, de Cultura y de Música’92 de la Generalitat Valenciana; diputado a Cortes Valencianas en tres legislaturas y portavoz socialista de Cultura y Educación en las Cortes Valencianas, así como primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alicante.

Asimismo es autor de una veintena de libros y de varias decenas de artículos en revistas académicas sobre historia y sobre viajes y viajeros durante los siglos XVII al XX.

 

Joana Tormo Martí

Es licenciada en Geografía e Historia por la Universitat de València y en Humanidades por la Universitat Oberta de Catalunya en 2012. Ha realizado el Máster de Historia Contemporánea de la Universitat de València en 2014 especializándose en la figura de Manuel Broseta Pont.

Ha publicado en la revista Afers y desde 2008 forma parte del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria de la Generalitat Valenciana en la especialidad de Geografía e Historia.

Coautora junto con Guillem Llop del estudio sobre la transición valenciana publicado bajo el título Quan ens dèiem país: la preautonomia valenciana.