2. Estat del benestar i drets socials – Taula redona

2. Estat del benestar i drets socials – Taula redona

Dijous 9 de novembre, a les 12.00 h

Sala Gregori Maians, Biblioteca de Ciències Socials de la Universitat de València

Campus de Tarongers

Una reflexió sobre el nostre sistema de provisió de serveis públics (educació, sanitat, serveis socials, etc.) i l’extensió dels drets socials.

Amb introducció a càrrec d’Antonio Ariño

Hi participen:

– Antonio Ariño
– Mar Esquembre
– Jordi Garcés
– Joan Romero
– Asunción Ventura

Modera: Xavier Uceda

Qui són?

Foto Antonio Ariño rebuda okAntonio Ariño Villarroya

És catedràtic de Sociologia de la Universitat de València. Llicenciat en Geografia i Història i doctorat en Sociologia.

Ha estat director del Departament de Sociologia i Antropologia Social des de 1997 a 2003; vicerector d’Estudis; vicerector de Convergència Europea i Qualitat; vicerector de Planificació i Igualtat i vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació des del 15 de març de 2011. També ha estat vicepresident de la Federació Espanyola de Sociologia.
Fundador i director de la revista Arxius de Ciències Socials, és membre del consell assessor de la Revista Internacional de Sociología i de la Revista Española de Sociología.

Les seues principals línies d’investigació tenen a veure amb els àmbits de la sociologia de la cultura, les polítiques de benestar social i el Tercer Sector.

Ha publicat nombrosos estudis, individualment o en col·laboració, entre els quals cal citar: Los nuevos valores de los valencianos (2000), Postmodernidad y autonomía (2001). La participación cultural en España (2006), Asociacionismo y voluntariado en España (2007), El movimiento Open (2009), Prácticas culturales en España. Desde los años sesenta hasta la actualidad (2010), La secesión de los ricos (con Joan Romero, 2016) y Culturas en tránsito (2017).

 

Foto Mar Esquembre Cerdá okMar Esquembre Cerdà

És professora titular de Dret Constitucional a la Universitat d’Alacant.

Cofundadora de la Xarxa Feminista de Dret Constitucional, de la qual en l’actualitat és presidenta. Va ser directora i sotsdirectora del Centre d’Estudis sobre la Dona de la Universitat d’Alacant (CEM) (avui convertit en Institut Universitari d’Estudis de Gènere, al setembre de 2014). Integrant del Seminari Universitari sobre els Drets de les Dones de l’Àrea de Dret Constitucional de la Universitat d’Alacant.

Autora de nombroses publicacions, les seves línies d’investigació s’emmarquen en el Dret Constitucional i la seua interrelació amb els estudis de gènere, ciutadania i drets, destacant les seues propostes per a les reformes en la metodologia d’investigació i ensenyament del Dret Constitucional amb la incorporació de les teories feministes. Ha participat, entre uns altres, en diversos informes jurídics sobre polítiques d’igualtat i la seva aplicació en les reformes autonòmiques.

És articulista en el diari Información d’Alacant (àmbit provincial), amb columna setmanal d’opinió especialitzada en temàtica d’igualtat de dones i homes des de desembre de 2004 (la columna, titulada «Hora de levantarse» es publica els diumenges).

 

Foto Jordi Garcés okJordi Garcés Ferrer

És catedràtic d’universitat en la Universitat de València i director de l’Institut d’Investigació en Polítiques de Benestar Social de la Universitat de València (Polibenestar). Ha estat professor a la Universitat d’Innsbruck (Àustria) i a la Universitat Erasme de Rotterdam (Holanda) i investigador visitant en les de Washington, Oxford i Cambridge. Entre 2014 i 2016 va ocupar la Càtedra Príncep d’Astúries a la Universitat de Georgetown de Washington.

Com a investigador desenvolupa la seva labor en l’Institut d’Investigació Polibienestar, especialitzat en investigació i consultoria en polítiques públiques. Ha estat investigador principal o membre de l’equip d’investigació de prop de 100 projectes i contractes d’investigació amb l’administració central, autonòmica i europea. Ha participat com a expert en la Comissió de Política Social del Congrés de Diputats d’Espanya i en diferents comitès promoguts per la Comissió Europea. Actualment, col·labora i participa en Brookings Institution, Washington DC.

Ha estat investigador principal o membre de l’equip d’investigació de prop de 100 projectes i contractes d’investigació amb l’administració central, autonòmica i europea. Ha participat com a expert en la Comissió de Política Social del Congrés de Diputats d’Espanya i en diferents comitès promoguts per la Comissió Europea. Actualment, col·labora i participa en Brookings Institution, Washington DC.

És autor i/o coautor de 25 llibres escrits en castellà, valencià, alemany i anglès, així com de més de 100 articles científics, i ha participat en prop de 200 conferències nacionals i internacionals relacionades amb el disseny, gestió i avaluació de les polítiques públiques, especialment les polítiques socials.

 

Foto Joan Romero okJoan Romero González

És catedràtic de Geografia Humana a la Universitat de València i membre de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local. És professor en aquesta universitat en les titulacions de Ciències Polítiques i de l’Administració, Periodisme, Història i Geografia. Ha estat també Visiting Scholar en la School of Geography a la Universitat de Leeds. Durant els últims anys ha centrat la seva activitat docent i investigadora en el camp de la Geografia Política, Geografia Social, Estructura de l’Estat i noves formes de Governança territorial a Espanya i a Europa. És autor o editor de 29 llibres i gairebé un centenar d’articles i capítols de llibre. El més recent, La secessió dels rics (Galàxia de Gutenberg, 2016) al costat del professor Antonio Ariño.

 

Foto Asuncion Ventura googleAsunción Ventura Franch

És professora titular de Dret Constitucional a la Universitat Jaume I de Castelló, de la qual ha estat vicerectora i secretària general.

És vicepresidenta de la Fundació Isonomía per a la igualtat d’oportunitats i va exercir l’assessoria jurídica de la UGT a Castelló, vinculada als problemes de les dones. Així mateix, va pertànyer a l’Assemblea de Dones de València i al Col·lectiu de Dones de Castelló.

La seua línia d’investigació principal s’orienta a l’estudi del dret públic, particularment el dret constitucional, des de la perspectiva de gènere.

Directora del Màster Oficial en Igualtat i Gènere en l’àmbit públic i privat, interuniversitari i internacional (on line), organitzat per la Universitat Jaume I, ha dirigit i participat en nombrosos projectes d’investigació i forma part de dues xarxes d’investigació: la Xarxa feminista de dret constitucional i la Xarxa transversal d’estudis de gènere en ciències humanes socials i jurídiques.

Compta amb nombrosos treballs publicats, entre monografies, capítols de llibre i articles en revistes científiques, entre les quals destaca l’obra col·lectiva recent El derecho a la participación de las mujeres. Resultados de la aplicación de la Ley de igualdad en las elecciones a la Cortes Generales (2004-2008-2011).

 

Foto Xavier UcedaFrancesc Xavier Uceda i Maza

És doctor en Desenvolupament Local i Territori per les Universitats de València i Jaume I de Castelló, Diploma d’Estudis Avançats en Benestar Social i Postgrau Oficial en Cooperació Internacional.

Com a treballador social ha exercit en els serveis socials municipals i ha estat coordinador dels serveis socials d’Atenció primària de l’Ajuntament de Burjassot.

Ha estat professor de Treball Social i Serveis Socials a la Universitat Pública de Navarra i a la Universitat de València i professor visitant en universitats d’Amèrica llatina. És investigador a l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) de la Universitat de València sobre serveis socials, exclusió social, protecció a la infància i adolescents en conflicte amb la llei.

Actualment ocupa el càrrec de Delegat del Consell per al Model Social, dependent de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

 

* * * * *

2. Estat del benestar i drets socials – Taula redona

Una reflexión sobre nuestro sistema de provisión de servicios públicos (educación, sanidad, servicios sociales, etc.) y la extensión de los derechos sociales.

Antonio Ariño Villarroya

Es catedrático de Sociología de la Universitat de València. Licenciado en Geografía e Historia y doctorado en Sociología.

Ha sido director del Departamento de Sociología y Antropología Social desde 1997 a 2003; vicerrector de Estudios; vicerrector de Convergencia Europea y Calidad; vicerrector de Planificación e Igualdad y vicerrector de Cultura, Igualdad y Planificación desde el 15 de marzo de 2011. También ha sido vicepresidente de la Federación Española de Sociología.

Fundador y director de la revista Archivos de Ciencias Sociales, es miembro del consejo asesor de la Revista Internacional de Sociología y de la Revista Española de Sociología.

Sus principales líneas de investigación tienen que ver con los ámbitos de la sociología de la cultura, las políticas de bienestar social y el Tercer Sector.

Ha publicado numerosos estudios, individualmente o en colaboración, entre los cuales hay que citar: Los nuevos valoras de los valencianos (2000), Postmodernidad y autonomía (2001). La participación cultural en España (2006), Asociacionismo y voluntariado en España (2007), El movimiento Open (2009), Prácticas culturales en España. Desde los años sesenta hasta la actualidad (2010), La secesión de los ricos (con Joan Romero, 2016) y Culturas en tránsito (2017).

Mar Esquembre Cerdà

Es profesora titular de Derecho Constitucional en la Universitat d’Alacant.

Cofundadora de la Red Feminista de Derecho Constitucional, de la cual en la actualidad es presidenta. Fue directora y subdirectora del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universitat d’Alacant (CEM) (hoy convertido en Instituto Universitario de Estudios de Género, desde septiembre de 2014). Integrante del Seminario Universitario sobre los Derechos de las Mujeres del área de Derecho Constitucional de la Universitat d’Alacant.

Autora de numerosas publicaciones, sus líneas de investigación se enmarcan en el Derecho Constitucional y su interrelación con los estudios de género, ciudadanía y derechos, destacando sus propuestas para las reformas en la metodología de investigación y enseñanza del Derecho Constitucional con la incorporación de las teorías feministas. Ha participado, entre otros, en varios informes jurídicos sobre políticas de igualdad y su aplicación en las reformas autonómicas.

Es articulista en el diario Información de Alicante (ámbito provincial), con columna semanal de opinión especializada en temática de igualdad de mujeres y hombres desde diciembre de 2004 (la columna, titulada «Hora de levantarse» se publica los domingos).

Jordi Garcés Ferrer

Es catedrático de universidad en la Universitat de València y director del Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social de la Universitat de València (Polibenestar). Ha sido profesor en la Universidad de Innsbruck (Austria) y en la Universidad Erasmo de Rotterdam (Holanda) e investigador visitante en las de Washington, Oxford y Cambridge. Entre 2014 y 2016 ocupó la Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown de Washington.

Como investigador desarrolla su labor en el Instituto de Investigación Polibienestar, especializado en investigación y consultoría en políticas públicas. Ha sido investigador principal o miembro del equipo de investigación de cerca de 100 proyectos y contratos de investigación con la administración central, autonómica y europea. Ha participado como experto en la Comisión de Política Social del Congreso de Diputados de España y en diferentes comités promovidos por la Comisión Europea. Actualmente, colabora y participa en Brookings Institution, Washington DC.

Es autor y/o coautor de 25 libros escritos en castellano, valenciano, alemán e inglés, así como de más de 100 artículos científicos, y ha participado en cerca de 200 conferencias nacionales e internacionales relacionadas con el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas, especialmente las políticas sociales.

Joan Romero González

Es catedrático de Geografía Humana en la Universitat de València y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Es profesor en esta universidad en las titulaciones de Ciencias Políticas y de la Administración, Periodismo, Historia y Geografía. Ha sido también Visiting Scholar en la School of Geography en la Universidad de Leeds. Durante los últimos años ha centrado su actividad docente e investigadora en el campo de la Geografía Política, Geografía Social, Estructura del Estado y nuevas formas de Gobernanza territorial en España y en Europa. Es autor o editor de 29 libros y casi un centenar de artículos y capítulos de libro. El más reciente, La secesión de los ricos (Galaxia de Gutenberg, 2016) junto al profesor Antonio Ariño.

Asunción Ventura Franch

Es profesora titular de Derecho Constitucional en la Universitat Jaume I de Castelló, de la cual ha sido vicerrectora y secretaria general.

Es vicepresidenta de la Fundación Isonomía para la igualdad de oportunidades y ejerció la asesoría jurídica de la UGT en Castelló, vinculada a los problemas de las mujeres. Así mismo, perteneció a la Asamblea de Mujeres de Valencia y al Colectivo de Mujeres de Castelló.

Su línea de investigación principal se orienta al estudio del derecho público, particularmente del derecho constitucional, desde la perspectiva de género.

Directora del Máster Oficial en Igualdad y Género en el ámbito público y privado, interuniversitario e internacional (on line), organizado por la Universitat Jaume I, ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación y forma parte de dos redes de investigación: la Red feminista de derecho constitucional y la Red transversal de estudios de género en ciencias humanas sociales y jurídicas.

Cuenta con numerosos trabajos publicados, entre monografías, capítulos de libro y artículos en revistas científicas, entre las cuales destaca la obra colectiva reciente El derecho a la participación de las mujeres. Resultados de la aplicación de la Ley de igualdad en las elecciones a la Cortes Generales (2004-2008-2011).

Francesc Xavier Uceda y Maza

Es doctor en Desarrollo Local y Territorio por las Universidades de Valencia y Jaume I de Castelló, Diploma de Estudios Avanzados en Bienestar Social y Posgrado Oficial en Cooperación Internacional.

Como trabajador social ha ejercido en los servicios sociales municipales y ha sido coordinador de los servicios sociales de Atención primaria del Ayuntamiento de Burjassot.

Ha sido profesor de Trabajo Social y Servicios Sociales a la Universidad Pública de Navarra y en la Universitat de València y profesor visitante en universidades de América latina. Es investigador en el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la Universitat de València sobre servicios sociales, exclusión social, protección a la infancia y adolescentes en conflicto con la ley.

Actualmente ocupa el cargo de Delegado del Consejo para el Modelo Social, dependiente de la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas.