4. L’economia valenciana en el context global – Taula redona

4. L’economia valenciana en el context global – Taula redona

Dijous 9 de novembre, a les 18.00 h

Sala Gregori Maians, Biblioteca de Ciències Socials de la Universitat de València

Campus de Tarongers

Anàlisi de l’evolució que ha experimentat la nostra economia en relació a l’autonomia política i en el procés actual de globalització.

Amb introducció a càrrec  de Joaquín Azagra

Hi participen:

– Joaquín Azagra
– Begoña Fuster
– Jordi Palafox
– Vicent Soler

Modera: Antonio Escudero

Qui són?

Joaquín Azagra Ros

És professor titular d’Història i Institucions Econòmiques, ha impartit docència a les universitats del País Basc, Múrcia i València, en la Facultat d’Economia de la qual segueix en actiu. Autor de nou llibres i més de mig centenar de monografies en revistes especialitzades. Ha estat col·laborador habitual en el diari El País i ocasional en molts altres, a més d’autor de guions per a sèries televisives d’història valenciana. En l’àmbit acadèmic ha estat director de la seu valenciana de la UIMP, vicerector d’Economia i Infraestructures a la Universitat de València i president del Patronat Sud-Nord per a la Cooperació.

Fora d’aquest àmbit ha exercit els càrrecs de governador civil de Castelló, conseller d’Administracions Públiques i portaveu del Consell, així com representant espanyol en el Comitè de Regions en Estrasburg. Posseeix la medalla provincial de la Creu Roja, el nomenament de Visitant Distingit de la Ciutat de San Salvador i li va ser concedida la Fulla de Llorer de la Premsa Valenciana en 1990 per la transparència en la seua gestió com a portaveu del Consell.

El seu últim llibre (La sociedad inclusiva: entre el realismo y la audacia) planteja els reptes i alternatives de l’Estat del Benestar en una època en què la despesa pública es veurà sotmesa a tensions contraposades d’ampliació i reducció al mateix temps. El principi de realitat que imposa la globalització dels mercats haurà de xocar inevitablement amb el conflicte distributiu que això genera, amb la qual cosa serà necessari repensar el sistema, reorganitzar prioritats i millorar la gestió per donar viabilitat al sosteniment de l’Estat del Benestar i augmentar la cohesió social.

 

Foto Begoña Fuster okBegoña Fuster García

És professora titular d’Economia Aplicada i vicedegana d’Estudis de Postgrau de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d’Alacant. Membre de l’Institut d’Economia Internacional de la Universitat d’Alacant. Imparteix docència en el Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE), en el Màster Universitari en Economia Aplicada i en el Màster en Comerç Internacional de la Universitat d’Alacant. Ha publicat llibres, capítols de llibres i articles sobre competitivitat i internacionalització en l’àmbit de les manufactures, dels serveis i del turisme, així mateix ha publicat treballs sobre eficiència econòmica i educació.

 

Foto Jordi Palafox okJordi Palafox Gamir

És doctor en Economia. Catedràtic d’Història i Institucions Econòmiques a la Universitat de València fins a la seva jubilació anticipada a l’agost 2014. Va ser Visiting Scholar en el Departament d’Economia d’O.C. Berkeley en els cursos acadèmics 1986/1987 i 1992/1993, de les universitats de Roskilde i Copenhaguen a Dinamarca (durant 1982/83) i professor visitant del EHESS de París (Curs 2006/2007). Investigador de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) des de 1990 fins a 1998.

És autor de diversos llibres sobre la història econòmica d’Espanya durant el segle XX, el més difós dels quals és España 1808-1996: el desafío de la modernidad, escrit amb Juan Pablo Fusi. Ha publicat recentment Cuatro vientos en contra. El porvenir de la economía española, Passat & Present, 2017. Va ser membre del Consell d’Administració de Bancaixa, des de 1998 fins a presentar la dimissió al febrer de 2006.

 

Foto Vicent Soler googleVicent Soler i Marco

Actualment conseller d’Hisenda i Model Econòmic. És catedràtic d’Economia Aplicada a la Universitat de València, en el Departament d’Estructura Econòmica, del qual va ser director, i també degà de la Facultat d’Econòmiques.

Les seues investigacions se centren en l’àmbit de la geografia econòmica i ha publicat individualment o col·lectivament 20 llibres i més de mig centenar d’articles, especialment dedicats a la societat i l’economia valencianes. Ha estat membre dels consells de redacció de les revistes Arguments, Debats i Economía Industrial, i també president de la Secció Espanyola (AECR) de l’European Regional Science Association (ERSA), societat científica interessada en les relacions entre el territori i les activitats humanes.

Entre els seus càrrecs institucionals, ha estat director general d’Administració Local del Consell del País Valencià, durant el primer govern preautonòmic (1978-1979); cap del Gabinet de la Presidència de la Diputació de València (1979-1982); portaveu del grup socialista en afers econòmics i portaveu adjunt del grup a les Corts Valencianes entre 1982 i 1985; conseller d’Administració Pública (1985-1987); vicepresident de les Corts (1987-1995); i regidor de l’Ajuntament de València (1995-1996).

 

Foto ANTONIO ESCUDERO okAntonio Escudero Gutiérrez

És catedràtic d’Història Econòmica. Entre 1994 i 2002 va ser degà de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat d’Alacant i avui és director de l’Institut Universitari d’Economia Internacional d’aquesta universitat. Ha estat catedràtic d’Ensenyament Mitjà i professor en les universitats de València, País Basc i París X – Nanterre. Ha publicat llibres, capítols de llibres i articles sobre mineria, siderúrgia, industrialització de Biscaia, grups de pressió i política econòmica durant la Restauració, nivell de vida de la classe obrera espanyola durant la industrialització i evolució del benestar a Espanya en els segles XIX i XX.

* * * * *

4. La economia valenciana en el contexto global – mesa redonda

Análisis de la evolución que ha experimentado nuestra economía en relación a la autonomía política y en el proceso actual de globalización.

Joaquín Azagra Ros

Es profesor titular de Historia e Instituciones Económicas, ha impartido docencia en las universidades del País Vasco, Murcia y Valencia, donde actualmente sigue activo en la Facultad de Economía. Autor de nueve libros y más de medio centenar de monografías en revistas especializadas. Ha sido colaborador habitual en el diario El País y ocasional en otros muchos, además de autor de guiones para series televisivas de historia valenciana. En el ámbito académico ha sido director de la sede valenciana de la UIMP, vicerrector de Economía e Infraestructuras en la Universitat de València y presidente del Patronato Sur-Norte para la Cooperación.

Fuera de este ámbito ha ejercido los cargos de gobernador civil de Castellón, consejero de Administraciones Públicas y portavoz del Consejo, así como representante español en el Comité de Regiones en Estrasburgo. Posee la medalla provincial de la Cruz Roja, el nombramiento de Visitante Distinguido de la Ciutat de San Salvador y le fue concedida la Hoja de Laurel de la Prensa Valenciana en 1990 por la transparencia en su gestión como portavoz del Consejo.

Su último libro (La sociedad inclusiva: entre el realismo y la audacia) plantea los retos y alternativas del Estado del Bienestar en una época en que el gasto público se verá sometido a tensiones contrapuestas de ampliación y reducción al mismo tiempo. El principio de realidad que impone la globalización de los mercados tendrá que chocar inevitablemente con el conflicto distributivo que esto genera, con lo cual será necesario repensar el sistema, reorganizar prioridades y mejorar la gestión para dar viabilidad al sostenimiento del Estado del Bienestar y aumentar la cohesión social.

Begoña Fuster García

Es profesora titular de Economía Aplicada y vicedecana de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universitat d’Alacant. Miembro del Instituto de Economía Internacional de la Universitat d’Alacant. Imparte docencia en el Grado en Administración y dirección de empresas (ADE), en el Máster Universitario en Economía Aplicada y en el Máster en Comercio Internacional de la Universitat d’Alacant. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos sobre competitividad e internacionalización en el ámbito de las manufacturas, de los servicios y del turismo, así mismo ha publicado trabajos sobre eficiencia económica y educación.

Jordi Palafox Gamir

Es doctor en Economía. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de València hasta su jubilación anticipada en agosto del 2014. Fue Visiting Scholar en el Departamento de Economía de O.C. Berkeley en los cursos académicos 1986/1987 y 1992/1993, de las universidades de Roskilde y Copenhague en Dinamarca (durante 1982/83) y profesor visitantet del EHESS de París (Curso 2006/2007). Investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) desde 1990 hasta 1998.

Es autor de varios libros sobre la historia económica de España durante el siglo XX, el más difundido de los cuales es España 1808-1996: el desafío de la modernidad, escrito con Juan Pablo Fusi. Ha publicado recientemente Cuatro vientos en contra. El porvenir de la economía española, Pasado & Presente, 2017. Fue miembro del Consejo de Administración de Bancaja, desde 1998 hasta presentar la dimisión en febrero de 2006.

Vicent Soler y Marco

Actualmente consejero de Hacienda y Modelo Económico. Es catedrático de Economía Aplicada en la Universitat de València, en el Departamento de Estructura Económica, del cual fue director, y también decano de la Facultad de Económicas.

Sus investigaciones se centran en el ámbito de la geografía económica y ha publicado individualmente o colectivamente 20 libros y más de medio centenar de artículos, especialmente dedicados a la sociedad y la economía valenciana. Ha sido miembro de los consejos de redacción de las revistas Arguments, Debats y Economía Industrial, y también presidente de la Sección Española (AECR) de la European Regional Science Association (ERSA), sociedad científica interesada en las relaciones entre el territorio y las actividades humanas.

Entre sus cargos institucionales, ha sido director general de Administración Local del Consejo del País Valenciano, durante el primer gobierno preautonómico (1978-1979); jefe del Gabinete de la Presidencia de la Diputación de Valencia (1979-1982); portavoz del grupo socialista en asuntos económicos y portavoz adjunto del grupo en las Cortes Valencianas entre 1982 y 1985; consejero de Administración Pública (1985-1987); vicepresidente de las Cortes (1987-1995); y regidor del Ayuntamiento de Valencia (1995-1996).

Antonio Escudero Gutiérrez

Es catedrático de Historia Económica. Entre 1994 y 2002 fue decano de la Facultad de Económicas de la Universitat d’Alacant y hoy es director del Instituto Universitario de Economía Internacional de esta universidad. Ha sido catedrático de Enseñanza Media y profesor en las universidades de Valencia, País Vasco y París X – Nanterre. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos sobre minería, siderurgia, industrialización de Vizcaya, grupos de presión y política económica durante la Restauración, nivel de vida de la clase obrera española durante la industrialización y evolución del bienestar en España en los siglos XIX y XX..