Congrés – L’autogovern del poble valencià: passat, present i futur

logos 40anys retallat

 

València, 8, 9 i 10 de novembre de 2017

 

L’any 2017 celebrem alguns dels fets que han contribuït a la construcció moderna de la Comunitat Valenciana: fa 40 anys de la primera gran manifestació autonomista, que va tindre lloc el 9 d’octubre de 1977; també commemorem els 35 anys de l’Estatut d’Autonomia, aprovat l’any 1982; i, per últim, han transcorregut 25 anys de la publicació de les actes del 1r congrés de l’Administració Valenciana «Dels Furs a l’Estatut», la primera gran cita científica al voltant de l’Estatut i de l’estructura política, històrica, social, econòmica… de la Comunitat Valenciana creada per ell. A més, en 2018 serà el 40 aniversari de l’aprovació de la Constitució Espanyola de 1978, que va suposar la recuperació de la democràcia i l’articulació de l’Estat autonòmic, i el 600 aniversari de la creació de la Generalitat com a òrgan permanent.

La Càtedra de Dret Foral de la Universitat de València i la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació – Generalitat Valenciana, des de la seua Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern, es plantegen donar continuïtat a aquell congrés amb una nova cita a l’inici del mes de novembre de 2017 i distintes activitats complementàries que es realitzaran per tota la geografia de la Comunitat i fins a l’estiu de 2018. Tant al congrés com a les activitats complementàries es farà un balanç des de la perspectiva històrica del nostre autogovern, s’analitzarà el moment actual que viuen les institucions valencianes i es tractarà de definir els reptes de futur, sense deixar de banda les perspectives espanyola i europea. Les distintes intervencions dels i les ponents es recolliran en el número de 2018 de la Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics.

PROGRAMA COMPLET

* * * * *

El año 2017 celebramos algunos de los hechos que han contribuido a la construcción moderna de la Comunidad Valenciana: hace 40 años de la primera gran manifestación autonomista, que tuvo lugar el 9 de octubre de 1977; también conmemoramos los 35 años del Estatuto de Autonomía, aprobado en 1982; y, por último, han transcurrido 25 años de la publicación de las actas del 1r congreso de la Administración Valenciana «De los Fueros al Estatuto», la primera gran cita científica alrededor del Estatuto y de la estructura política, histórica, social, económica… de la Comunidad Valenciana creada por él. Además, en 2018 será el 40 aniversario de la aprobación de la Constitución Española de 1978, que supuso la recuperación de la democracia y la articulación del Estado autonómico, y el 600 aniversario de la creación de la Generalitat como órgano permanente.

La Cátedra de Derecho Foral de la Universitat de València y la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación – Generalitat Valenciana, desde su Dirección General de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, se plantean dar continuidad a aquel congreso con una nueva cita al inicio del mes de noviembre de 2017 y distintas actividades complementarias que se realizarán por toda la geografía de la Comunitat y hasta el verano de 2018. Tanto en el congreso como en las actividades complementarias se hará un balance desde la perspectiva histórica de nuestro autogobierno, se analizará el momento actual que viven las instituciones valencianas y se tratará de definir los retos de futuro, sin dejar de banda las perspectivas española y europea. Las distintas intervenciones de los y las ponentes se recogerán en el número de 2018 de la Revista Valenciana de Estudios Autonómicos.

PROGRAMA COMPLETO